M.T.B. Arts College

M.T.B. Arts College, Surat સંમતિપત્રક


M.T.B. Arts College, Surat સંમતિપત્રક

M.T.B. Arts College, Surat સંમતિપત્રક

તારીખ ૨૦ જુલાઇ, મંગળવારથી કોલેજમાં ઓફલાઇન વર્ગ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. તે અંગે વાલીના સંમતિપત્ર માટે વિદ્યાર્થીઓએ અહીં આપેલી લિંક દ્વારા ફરજિયાત ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

Click Here to fill the form